lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH Open Door ger skjuts åt regionens företag

2016-09-08

En rad laboratorier vid LTH har redan öppnats för företag, men nu får startups och etablerade bolag i regionen tillgång till ännu en avancerad miljö där de kan dra nytta av både forskarnas kompetens och tekniska instrument. FOTO: Gunnar Menander

Lunds Tekniska Högskola öppnar sina laboratorier så att fler företag ska ha råd att utveckla nya produkter. Företag som bygger och testar prototyper välkomnas nu till elektroniklabbet på LTH. Satsningen förutspås gynna forskningen – men också Öresundsregionen i stort.

Under konferensen Internet of Things – Connecting to the Future, som äger rum den 7—8 september på Ideon, lanserar Lunds Tekniska Högskola en ny satsning kallad LTH Open Door.

En rad laboratorier vid LTH har redan öppnats för företag, men nu får regionens startups och etablerade bolag tillgång till ännu en avancerad miljö där de kan dra nytta av både specialistkompetensen på plats – forskarna – och de tekniska instrument som krävs för att utveckla och testa prototyper.

Att utveckla mjuk- eller programvara kräver ofta en bråkdel i investering jämfört med att utveckla hårdvara. För att företag ska kunna växa och inte hämmas av tyngande investeringar ger LTH tillgång till dyr teknisk utrustning utan att för egen del eftersträva vinst.

På det elektroniklabb som nu öppnas på Elektro- och informationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola finns det mesta för att bygga prototyper och mäta hur effektiva dessa är.

– I vårt hårdvarulabb har vi bland annat utvecklat den 5G-testbädd som Lunds universitet nyligen slagit världsrekord med och styrsystem för linjäracceleratorn för ESS. Hos oss kan företagen hitta så gott som alla instrument som behövs för att utveckla och testa prototyper. En särskild styrka hos oss är att vi ingår i ett större internationellt nätverk med företag, forskningscenter och universitet, säger Joachim Rodrigues, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik.

Under konferensen om Internet of Things (IoT) lanserar LTH också ett IoT-nätverk som bekostas och drivs av LTH och ska täcka hela Lund. Nätverket bygger på open source och är fritt för alla att koppla upp sig mot.

– Vi är förmodligen det första universitet i Sverige som tillhandahåller ett IoT-nätverk. Detta är en satsning som LTH gör för att företagen ska få ett försprång och utveckla produkter som kan kopplas till IoT-molnet, säger Joachim Rodrigues.

Företaget Acconeer utvecklar och mäter redan i elektroniklabbet, och flera av företagen inom Mobile Heights har visat intresse för att göra detsamma.

Annika Olsson, vicerektor med ansvar för samverkan och innovation vid LTH, framhåller att det för Lund och hela regionen är viktigt att alla slags företag, inte bara de som utvecklar mjukvara, frodas. LTH ska vara tillgängligt och på så vis underlätta för olika typer av företag att växa, framhåller hon.

– Vi gör inte de här satsningarna för att tjäna pengar, utan för att se till att framtidens spetskompetens och innovation ska finnas här i Öresundsregionen.

En av fördelarna med de öppna laboratorierna på LTH är också att fakultetens breda forskningsfält kan synliggöras för industrin i närområdet.

– I Lund finns infrastrukturen, utrustningen och forskningen. Vi på LTH ser att vi kan bidra genom LTH Open Door, och att regionen kan bli ännu mer attraktiv.

Enligt Annika Olsson leder de kontakter som knyts mellan forskare och näringsliv också till nytta för LTH och Lunds universitet.

– I laboratorierna möts spetskompetensen. Här kan utvecklingen ta fart i oväntade riktningar. Det är en bra grund för att testa nya idéer och samarbeten som i sin tur leder till framtida forskning och stor samhällsnytta, säger Annika Olsson.

Tiina Meri