lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Institution experimenterar med anonyma föreläsningar

2018-04-01

Efter framgångar med anonyma tentor testar nu institutionen för reglerteknik anonyma föreläsningar.

En av dem som testar metoden är universitetslektor Inge Dukti:

- Det är ändå väldigt sällan jag vänder mig om eller har ögonkontakt med publiken, nu undviker jag såna negativa kommentarer i kursutvärderingarna, eftersom det knappast spelar någon roll längre, säger han, men tillägger att föstförvrängaren var lite besvärlig att komma underfund med i början.

Läs mer: www.control.lth.se/news/132/484/Anonymitet-i-undervisningen.html