lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsinfrastruktur i fokus på nordiskt toppmöte

2013-06-17

Vikten av att involvera studenter i verksamheten på stora forskningsanläggningar, visionen att universitet kan vara länken mellan industrin och anläggningarna, samt behovet av utökat nordiskt samarbete inom forskningsinfrastruktur. Det var tre av de frågor som diskuterades på den årliga Nordtekkonferensen, som nyligen arrangerades på Lunds Tekniska Högskola.

Ett hundratal ledare och studenter från högskolor och universitet deltog på konferensen som i år hade temat Universities and Large Scale Research Facilities. CERN i Genève är kanske den så kallade storskaliga forskningsanläggning (”LSR”) som är mest känd, men Lund med Max IV och ESS kommer att ta en minst lika central plats på forskningsfacilitetskartan så fort anläggningarna är redo.

På konferensen var det just erfarenheter från CERN som flera gånger lyftes fram. Colin Carlile, som fram tills nyligen var föreståndare för ESS och har erfarenheter från en LSR-anläggning i Grenoble, höll ett av dagens mest uppskattade föredrag och ställde den retoriska frågan om Max IV och ESS kommer att skapa ett nytt CERN i Lund?

– Svaret är att ”det beror på”. Grunden till CERN lades för 50 år sedan, och vi kan nu skapa en ny paradigm i hur man bygger en LSR-anläggning. Vi kommer givetvis att använda erfarenheterna från CERN, men vi kommer inte att bli ett nytt CERN, säger Colin Carlile, som idag arbetar som rådgivare åt ESS.

Från Aachen i Tyskland kom belgaren Rik W. De Doncker, som är chef för E.ON:s energiforskningscenter. Han berättade att Tyskland historiskt sett har stor vana samarbeta mellan akademi och industri. I Tyskland är omkring 80 procent av alla företag små eller medelstora, och hans erfarenheter av att låta företag och forskare arbeta tillsammans var goda – nästan för goda.

– Vi blev till och med anklagade för att ha så mycket innovation att vi inte hann med att utföra vår ”vanliga” forskning, säger Rik W. De Doncker.

En hel del av konferensdeltagarna var studenter, som dagen före arrangerade ett eget möte för att bland annat diskutera studenternas syn på koppling mellan forskning och utbildning, med avseende på LSR.

Den svenska fysikforskaren Hans Danielsson var tidigare doktorand i Lund, arbetar idag på CERN och var en av de som lyfte fram de stora möjligheterna som uppstår för studenter i närheten av en LSR-anläggning.

– Varje år gör hundratals studenter och unga forskare olika typer av arbeten på CERN, och det är oftast väldigt givande. Studenterna fungerar som länkar för att bygga broar mellan akademin och omvärlden. Ungefär hälften av de studenter som varit hos oss på CERN går sedan till industrin, där de får nytta av erfarenheterna hos oss, säger Hans Danielsson.

Under konferensdagen genomfördes även ett studiebesök på byggarbetsplatsen för Max IV – något som Nordteks ordförande Torbjørn Digernes uppskattade särskilt mycket.

– Vi har under konferensen diskuterat hur man bättre kan samarbeta och bland annat kommit fram till att vi kan skapa organisationsstrukturer som stödjer detta. Med modern teknik går det att komma åt mycket på distans, säger Torbjørn Digernes, som även är rektor för Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Anders Frick

 

FAKTA OM NORDTEK:

  • Nordtek är ett nätverk för rektorer och dekaner vid tekniska högskolor i Norden. Syftet är att utbyta erfarenheter och stärka varandra inom olika områden för att bibehålla den framstående nordiska kompetensen inom forskning och utbildning inom tekniska områden. Förutom den årliga konferensen, där även baltiska rektorer och dekaner deltar, arrangeras även olika projekt och benchmarkingaktiviteter.
  • Varje år arrangeras under fyra dagar studentmöten, konferens, utflykt och ett toppmöte för rektorer. I år är det LTH som är värd och själva konferensen hölls i lördags i A-huset på LTH.

 

För ett bildspel från konferensen, se nedan eller klicka på följande länk:

https://picasaweb.google.com/105540039830332436863/Nordtek


Anders Geertsen om Nordtek:
Torbjørn Digernes om Nordtek:
Colin Carlile på Nordteks konferens:
Studenter om Nordtek: