lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarbriljans, jämställdhet och mångfald

2017-11-30

Anmäl dig till LTH:s första Lise Meitner-seminarium! Utöver tre populärvetenskapliga föreläsningar bjuds LTH:s studenter och anställda in till ett panelsamtal om Lise Meitner-professurens bidrag och framtid vid LTH.

Lise Meitner, född 1878 och känd för att aldrig ha tilldelats Nobelpriset trots att hon var den första forskaren att förklara atomklyvningsprocessen, kämpade under stora delar av sin livstid för att ens få lov att vara en del av akademin.

Lise Meitner-professuren vid LTH – ett initiativ som går tillbaka till 1999 – är ett exempel på det arbete som bedrivs för att LTH ska attrahera de bästa talangerna och vara en plats för jämställdhet och mångfald. Genom gästprofessuren bjuds framstående forskare till fakulteten för att under en tid bedriva forskning och stå som förebilder för yngre forskare, lärare och studenter. Sammanlagt är idag nio Lise Meitner-professorer verksamma vid LTH.


Den 8 december
hålls ett första gemensamt seminarium med syfte att uppmärksamma LTH:s briljanta forskning och att utvärdera själva Lise Meitner-professurens verkan och framtid.

Modererar gör komikern, programledaren och teknikambassadören Karin Adelsköld, som också är hedersdoktor vid LTH.

Här kan du anmäla dig till seminariet. Observera att 1 december är sista anmälningsdag.

 

Welcome to LTH’s first Lise Meitner seminar 

LTH´s honorary doctor Karin Adelsköld will be moderating this seminar, where we will enjoy popular lectures from three current Lise Meitner professors and discuss the contribution and future of the Lise Meitner professorship at LTH. Afterwards we will serve refreshments and have a joint mingle for all participants.

Famous for never receiving the Nobel prize despite being the first scientist to explain the nuclear fission process, Lise Meitner fought her entire life to even be allowed into academia. 

At LTH we are proud of our Lise Meitner professorships and we strive to be a place for brilliant science, gender equality and diversity.

LTH´s own honorary doctor Karin Adelsköld will be moderating this first time seminar. We will enjoy popular science lectures from three current and prominent Lise Meitner professors and discuss the contribution and future of the Lise Meitner professorship at LTH.

Date/time: 8 December at 13.15 – 16:30

Please note that the last date to register is Friday 1 December!


Programme

13.15 Introduction

Dean Viktor Öwall and Honorary Doctor Karin Adelsköld


13.30 Lecture 1

“Architecture is Political” Professor Albena Yaneva


14.00 Lecture 2

 “The role of industrial gas turbines in future sustainable energy systems” Professor Jenny Larfeldt


14.30 Short break 


14.45 Lecture 3 

“Helping experts to communicate effectively” Professor Kristina Blennow


15.15 Panel Discussion

"The contribution and future of the Lise Meitner professorship at LTH" Deputy dean Annika Mårtensson and Heads of departments Catharina Sternudd, Knut Deppert, Eva Leire and Anna-Maria Drake, vice dean, Faculty of Medicine, Lund University