lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

"Det brådskar med lösningar för dem som arbetar i hetta"

2018-08-02

Chennai, Indien. I delar av världen där värmen och luftfuktigheten är hög väntas klimatförändringar få stora konsekvenser för människors försörjning och hela samhällsekonomier. Foto: Shutterstock

Människor som arbetar i varma klimat utsätts för än hårdare prövningar till följd av klimatförändringar. Om temperaturen ökar med ett par grader blir det omöjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken i vissa delar av världen, visar en ny avhandling.

Fysiskt arbete skapar värme som kroppen måste göra sig av med. Att svettas är det mest effektiva sättet att hålla kroppstemperaturen nere.

− Arbetar man hårt i ett hett klimat är det inte alltid kroppen klarar av att hålla temperaturen. Då kan man drabbas av värmestress med allvarliga hälsoutfall som följd, säger Karin Lundgren Kownacki, som nyligen disputerat vid Arbetsmiljöteknik vid LTH med en avhandling om arbete i varma klimat.

I staden Chennai i Indien är arbetarnas värmebelastning hög. Karin Lundgren Kownacki har följt personer som arbetar vid ett tvätteri, en byggnadsarbetsplats, ett jordbruk, en kakfabrik, en matsal och ett tegelbruk för att se hur värmen påverkade produktivitet och hälsa. 


Extrem hetta både
 ute och inne

Mitt på dagen brukar temperaturen i Chennai vara runt 30 grader, samtidigt som luftfuktigheten är hög. På flera av arbetsplatserna utförs arbetet utomhus i direkt solexponering, och av inomhusarbetsplatserna saknar de flesta luftkonditionering.

− Det är en mycket tuff arbetssituation för människorna som jobbar i den här extrema värmen. Arbetet är fysiskt tungt, rasterna få eller inga alls och tillgången till rent dricksvatten för att återhämta sig saknas ofta. 


Hela ekonomier påverkas

Om det inom de närmaste årtiondena blir ett par grader varmare kommer det troligtvis inte vara möjligt att arbeta fysiskt utomhus, som inom jordbruk och byggnadsarbete, i delar av världen där värmen och luftfuktigheten är hög.

− Det innebär stora konsekvenser för människors försörjning och länders ekonomier. Uppskattningar visar att värmeexponeringens påverkan på arbetskapaciteten år 2010 kostade den globala ekonomin 300 miljarder dollar. 


Skyndsamt skydd krävs

För att möta arbetsplatsutmaningar som följer av global uppvärmning menar Karin Lundgren Kownacki att det krävs ökad medvetenhet om hur redan varma arbetsplatser påverkas – och att åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren måste ske på alla samhällsnivåer, i samverkan med dem som utför arbetet.

− För att förbättra för utsatta arbetstagare behövs helhetsperspektiv och åtgärder som kombinerar högt och lågt – från tekniska lösningar som är lämpliga i den lokala miljön till respekt för mänskliga rättigheter. Det går inte att komma ifrån att arbetarnas kunskap om den egna arbetsmiljön kan användas bättre, och att det brådskar med lösningar.

Konkreta lösningar kan handla om att arbetstagare tar raster i skuggan, har fri tillgång till vätska och möjlighet att kyla ner exempelvis armar och ben med kallt vatten. De kan också få kylvästar och åtkomst till nedkylda stationer för återhämtning.

JESSIKA SELLERGREN


Avhandling | The Heat is On

Karin Lundgren Kownacki har utfört sin forskning vid Arbetsmiljöteknik, LTH. Flera av forskningsstudierna har skett i samverkan med andra ämnen vid Lunds universitet − som arbets- och miljömedicin, livsmedelsteknik och psykologi.