lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Blivande arkitekter får urban spetskompetens

2017-12-05

Framtidens hållbara städer behöver byggas tätare, grönare och mer socialt inkluderande. Bild: Carl Elgenstierna/studentprojekt LTH-A ”Re-thinking LTH Campus"

Våra städer både förtätas och förändras, vilket ställer nya krav på morgondagens arkitekter: Tätare och samtidigt grönare städer kräver ett nytänk kring allt från urbana möbler, utrymme för lek och rörelse, grönska och biologisk mångfald till smarta transporter, social inkludering och levande stadsliv. Samtidigt finns förväntan på extremt välplanerade bostäder. En ny inriktning på Arkitektskolan i Lund ska möta upp de förändrade omvärldsbehoven.

Arkitektutbildningen vid LTH förstärks med en ny och unik inriktning mot urban arkitektur. Profileringen kommer att ledas av lärare med särskild kompetens på området.

- Urbaniseringen beskrivs ofta som ett problem i klimatutmaningen. Vi menar tvärtom att städerna kan vara en vital del av lösningen. En förutsättning är dock att vi använder den spetskompetens som finns och framöver ytterligare kommer förstärkas, bland annat här i Lund, för att gestalta attraktiva och hållbara städer, säger Christer Malmström, professor och chef för Arkitektskolan.

Inriktningen mot urban arkitektur innebär att kursutbudet för årskurs ett till tre profileras vad gäller stadsbyggnadsrelaterade specialkunskaper genom tydligare inriktning mot studier i den urbana skalan.  En ny kandidatstudio för årskurs tre startas redan under våren 2018, valbar för tjugo studerande.

För studenter som väljer denna inriktning framgår profileringen av examensbeteckningen. Från kandidatnivån kan de studenter som så önskar gå vidare i det urbana spåret inom ramen för de kurser som ges av master programmet ”Sustainable Urban Design”, SUDes.

Sedan tio år erhåller LTH stöd av "Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål" till masterutbildningen SUDes som idag är väletablerad och mycket välrenommerad världen över. Stiftelsens kommer att stödja Arkitektskolans nya profilering på kandidatnivå under de första fyra årens uppstartsfas.

- Enligt vår bedömning ligger Arkitektskolan i Lund i topp i Sverige, vilket också bekräftas av Sveriges Arkitekters årliga kandidatenkät. Med den nya inriktningen anpassar skolan utbildningen till de stora utmaningar som följer av den pågående urbaniseringen, säger Peter Elmlund vid Ax:son Johnson Stiftelsen.

- Stödet till LTH från Ax:son Johnsons stiftelse är liksom IKEA-donationerna unika och av stor betydelse för att säkerställa en internationellt hög grundutbildningsnivå, säger Viktor Öwall, rektor LTH.