lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

LUFOSS - Lund University Fund for Open Source Software stipendieutdelning

Övrigt

Tid: 2017-12-13 10:15 till: 12:00
Plats:Föreläsningssal E:A, E-huset, Ole Römers väg 1, Lund
Kontakt:Bjorn.Regnell@cs.lth.se


LUFOSS - Lund University Fund for Open Source Software arrangerar årets stipendieutdelning som ett inslag i terminens sista föreläsning på kursen http://cs.lth.se/pgk/ 

Tid: onsdag 13 december kl 10.15-12.00 
Man kan komma kl 10.15 eller kl 11.15 beroende på vilka av de två delarna man vill delta i

Plats: Föreläsningssal E:A, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund

Talat språk: Svenska

Ingen föranmälan

Läs mer: http://www.lth.se/lufoss/

Program

10:15-11.00 Slutföreläsning om kommande programmeringskurser samt nyheter om programspråket Scala 
Björn Regnell ger i terminens sista föreläsning i programmering grundkurs för D-programmet en avslutande utblick:

  • Vad lär sig D-teknologer på LTH nu för tiden?
    Kort sammanfattning av några LTH-kurser inom datavetenskap som följer efter den inledande grundkursen
  • Hur ser framtiden ut för det öppna programmeringsspråket Scala?
    Information om kommande Scala 3, ScalaJS och Scala Native, samt Scalas användning i industrin.

11:15-12 LUFOSS prisutdelning

  • Prisutdelning
  • LUFOSS studentpristagare Marcus Rettig, Simon Persson och Karl-Oskar Rikås berättar kortfattat om arbetet med github.com/data-universe/data-universe 
  • LUFOSS doktorandstipendiat Marcus Klang berättar on naturligtspråkanalys och OSS
  • LUFOSS hederspristagare Jakob Borg: Öppenkällkodsportfölj med arbetsprover: en dataingenjörs utveckling och rekrytering

 

LUFOSS-stipendiater 2017

Studentpriset 2017 på 15000kr delas lika mellan Marcus Rettig, Simon Persson och Karl-Oskar Rikås för visualisering av generell data med virtuell verklighet

Motivering: Marcus Rettig, Simon Persson och Karl-Oskar Rikås, studenter i datateknik vid LTH, har under året arbetat vidare med ett öppenkällkodsprojekt för visualisering med virtuell verklighet av jobbdata från Arbetsförmedlingens Platsbank. De skapade projektet under OpenHack 2016 utifrån en utmaning från Arbetsförmedlingen som har fortsatt vara involverad. Projektet presenterads och mottogs med stort intresse under Almedalsveckan 2017 som ett inspirerande bevis på potentialen hos digitalisering i den gemensamma sektorn. Projektet kommer att utvecklas vidare till en plattform för visualisering av generell data, samt användas i ännu en ny lovande utmaning från Arbetsförmedlingen under OpenHack 2017.

 

Doktorandpriset 2017 på 5000kr går till Marcus Klang för öppenkällkodsbidrag inom naturligt språk analys, https://github.com/marcusklang/wikiforia

Motivering: Marcus Klang är doktorand i datavetenskap vid Lunds universitet. I sin forskning konstruerar han verktyg för att analysera stora mängder naturligt språk, t.ex. hela Wikipedia. Resultatet blir en graf där olika element i texten länkas samman och annoteras. Exempelvis kan ett namn, som "Göran Persson", kopplas till den mest sannolika betydelsen beroende på sammanhanget i texten. Exempel på verktyg som Marcus har konstruerat är Wikiforia, Docforia och Langforia, som alla ligger på Github och har många användare. Med dessa verktyg kan man enkelt bygga olika så kallade pipelines för språkanalys, och dessutom för flera olika språk (svenska, engelska, ryska, kinesiska, etc.). Vissa av verktygen har också webb-gränssnitt så att man interaktivt kan analysera och utforska grafen för en valfri text, se t.ex. http://vilde.cs.lth.se:9000/


Hederspriset för betydelsefulla bidrag till öppen källkod 2017 går till Jakob Borg den förframgångsrika decentraliserade molntjänsten https://syncthing.net/

Motivering: Jakob Borg är grundaren av och huvudbidragsgivaren till det framgångsrika öppenkällkodsverktyget Syncthing, som erbjuder fri, decentraliserad och säker delning av filer utan att företag eller myndigheter kan övervaka din data. Efter studier i datateknik vid LTH började Jakob arbeta med datanätverk och blev sedermera teknikdirektör vid Perspektiv Bredband. Han är idag senior konsult och ägare av konsultföretaget Kastelo, som bland annat hjälper företag att dra nytta av Syncthing och sponsrar dess utveckling. Syncthing har en växande skara av mer än hundra tusen användare och en aktiv och välkomnande gemenskap av utvecklare som bidrar till den öppna kodbasens ständigt ökande kvalitet och funktionalitet. Framgångarna i arbetet med kodgemenskapen runt Syncthing gör Jakob Borg till en god förebild för kommande generationer av dataingenjörer.