lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

LTH Hälsningsanförande och upprop

Övrigt

Tid: 2017-08-21 08:00 till: 12:30
Plats:Kårhusets aula
Kontakt:svl-jour@kansli.lth.se


Upprop civilingenjörer, brandingenjörer, arkitekter och industridesigner

KÅRHUSETS AULA
08:00-08:45 
Arkitekt 
Brandingenjör
Industridesign
Lantmäteri
Väg- och vattenbyggnad

KÅRHUSETS AULA
09:15-10:00 
Bioteknik
Datateknik
Elektroteknik
Informations- och kommunikationsteknik
Kemiteknik

KÅRHUSETS AULA
10:30-11:15 
Industriell ekonomi
Medicin och teknik
Teknisk fysik
Teknisk matematik
Teknisk nanovetenskap

KÅRHUSETS AULA
11:45-12:30 
Ekosystemteknik
Maskinteknik
Maskinteknik med teknisk design