lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Jubileumskurs: Friska fläktar och farliga partiklar

Bild: Safia Osman

Föredrag

Tid: 2017-11-08 19:00 till: 20:00
Plats:Aulan i Kårhuset på LTH
Kontakt:ulrika.forsgren_hogman@kansli.lth.se


Blir luftföroreningarna fler och farligare?

Varje kubikcentimeter av luften omkring oss – utomhus och inomhus - innehåller tusentals partiklar, alla för små att kunna ses med blotta ögat. Var kommer dessa partiklar ifrån och vad händer när vi andas in dem? Och ännu viktigare, hur påverkar de vår hälsa? Dr. Christina Isaxon håller i föredraget, som är en del av Lunds universitets årslånga jubileumskurs, och kommer att besvara dessa frågor samt diskutera nya teknologier och om de innebär nya hälsofarliga partiklar.

Christina Isaxon har ett stort intresse för just luftburna partiklar och de som genereras i inomhus- och arbetsplatsmiljöer. Hon arbetar vid Institutionen för  designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola (LTH). Läs mer om hennes forskning och undervisning (på engelska).

Datum: onsdag 8 november
Tid:19:00-20:00
Plats: Aulan i Kårhuset på LTH
Fakultet: Lunds tekniska högskola (LTH)

Föreläsningen är öppen för alla

Om Jubileumskursen
Lunds universitet fyller 350 år och kommer att fira detta mellan december 2016 och januari 2018. Ett av de många arrangemang som kommer att organiseras är vår årslånga Jubileumskurs. Kursen ger en unik inblick i universitetets breda forskning samt lyfter fram vetenskap på ett underhållande sätt. Kursen är öppen för alla och kommer att ske på vardagskvällar, med några få undantag, mellan 19:00-20:00 på olika platser i Lund samt vid speciella tillfällen i Malmö.

Deltagare tilldelas en tentamensbok där de samlar sina kursstämplar i. De deltagare som gått på en föreläsning från varje universitetsfakultet - totalt nio stycken - kommer att vid en officiell ceremoni i januari 2018 att tilldelas ett examensbevis av rektor Torbjörn von Schantz. Deltagare som gått på flest seminarier kommer att vara med i utlottningen av ett hemligt pris. Varje fakultet kommer att erbjuda fyra föreläsningar, så missar du en så finns fortfarande möjlighet att få en stämpel från rätt fakultet. Kursprogrammet har satts samman av forskarna Marie Dacke från Naturvetenskapliga fakulteten och Ulf Ellervik från Lunds tekniska högskola. 

Se hela programmet med alla kurstillfällen!