lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

IVA-seminarium: Ryktet om radioteknikens död är starkt överdrivet

Föredrag

Tid: 2017-11-08 17:00 till: 19:00
Plats:E-huset, LTH (Rum: E:2311), Ole Römers väg 3, Lund
Kontakt:


Med jämna mellanrum spås olika teknikområdens stagnation eller plötsliga död. Radiotekniken är inget undantag. Så sent som 2011 ställdes frågan om stagnation inom all kommunikationsteknik. Man konstaterade att medan den tillgängliga beräkningskraften i kommunikationsutrustning växt fyrtio miljoner gånger sedan 1957 hade datahastigheterna bara ökat en miljon gånger.

5G Basstation
Vid samma tid arbetade en forskare vid Bell Laboratories på en ny och förvånande enkel idé: Om vi rejält ökar antalet antenner på våra mobilmaster kan vi mångfaldiga datahastigheterna. Som om detta inte var nog gav den nya tekniken ytterligare tre fördelar – betydligt svagare radiosignaler kan användas, förbindelsen blir mycket mer pålitlig och terminaler/mobiler kan byggas med enklare och billigare teknik. Dessa nya forskningsrön möttes då av stor skepsis.

I Sverige fanns forskare som redan innan 2011 fick upp ögonen för den nya tekniken och började undersöka dess möjligheter och begränsningar. Seminariet berättar om vägen från en en teori som verkade för bra för att vara sann till verkliga tester som visar vägen mot 5G och framtida generationers mobilkommunikation.

Kvällen inleds med ett föredrag om 5G och därefter följer ett besök i labbet där vi tittar på framtidens mobila kommunikation i verkligheten. Det system vi får se har utvecklats vid LTH och har för närvarande världsrekord i effektiv dataöverföring – 22 gånger bättre än dagens 4G.

Medverkar gör Ove Edfors och Fredrik Tufvesson, båda professorer i radiosystem vid LTH.

Mer information och anmälan: http://www.iva.se/event/ryktet-om-radioteknikens-dod-ar-starkt-overdriven/