lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

ForskarFredag i Vattenhallen/Researchers’ Night

ForskarFredag i Vattenhallen

Övrigt

Tid: 2017-09-29 16:00 till: 17:00
Plats:Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund
Kontakt:


Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är.

Under hela dagen får gymnasieelever ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet som demonstreras i experimenthallen, av inbjudna forskare. De får även agera jury i Vattenhallens lokala Science Slam, som är en tävling där forskare från Lunds universitet ger en miniföreläsning om sin forskning. Den forskare som får flest röster av publiken vinner.

Kl 16.00 öppnar vi dörrarna för allmänheten att delta. 

Besök Vattenhallens hemsida 

 

Arrangemanget ingår i Vetenskapsveckorna, Lunds universitet 350 år.
Se alla evenemang under vetenskapsveckorna 

 

 

eng
  ForskarFredag – a part of European Researchers’ Night

September 29, 2017

Open house: 16.00-17.00  

The last Friday of September has been designated European Researchers’ Night by the European Commission. Across Sweden and all over Europe hundreds of activities are organized to show members of the public how exciting research can be and how relevant science actually is to our daily lives. 

During the day, invited high school students will take part in various research from Lund University, demonstrated in Vattenhallen of invited scientists. The students also act as jury in our local Science Slam, where scientists from the university presents their research in a mini-lecture. The researchers who receive the most votes from the by the audience wins. 

At 16.00 we open the doors for the public to participate. 
  

The arrangement is part of  Lund University 350 years. 

 

Vattenhallen Science Center