lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Certec informerar

Certec informerar

Övrigt

Tid: 2017-10-19 09:30 till: 16:00
Plats:Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) på Sölvegatan 26 i Lund
Kontakt:lena.leveen@design.lth.se


år fyller Certec 30 år! Det blir både en tillbakablick i form av en specialarrangerad utställning och en framåtblick för att visa vilken riktning vår forskning kommer att ta.

En gång om året öppnar Certec sina dörrar för alla som är intresserade av att se hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. Det är ett heldagsevent med seminarier och utställningar. En av programpunkterna är ett estradsamtal mellan Certecs grundare Bodil Jönsson och en handfull tidigare doktorander, bland dem PeO Hedvall, Certecs nuvarande ämnesföreträdare.

Certec informerar vänder sig till människor som arbetar inom olika grenar av vård och omsorg, skola, planering och administration, människor med funktionsnedsättningar och anhöriga, kuratorer, personliga assistenter, läkare, lärare, LSS-handläggare, studenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, studenter och politiker. Programmet med seminarier och utställningar publiceras här efterhand under året.

ANMÄLAN
Det är gratis att delta, men föranmälan krävs. Anmäl dig till Certec informerar genom att maila lena.leveen [at] design.lth.se
Mer information om Certec informerar

Certec är en avdelning vid Designvetenskaper, LTH vars forskning och utbildning har en uttalad avsikt; att människor med funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande. Arbetet börjar i människan och slutar i människan, samtidigt som både process och resultat ofta har en genuint teknisk karaktär. Läs mer om Certec här: www.certec.lth.se

###

Evenemanget är en del av Lunds universitets vetenskapsvecka Framtidens universitet 16-22 oktober som organiseras som en del av universitetets 350-årsjubileum. Se alla evenemang under denna vecka.