lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fler nyheter

2014-11-28

En studie på internationella lastbilars rörelser i Sverige som summerar svenska resultat från skandinaviska Cabotagestudien, en storskalig studie på internationella lastbilar i Skandinavien. Studien kombinerar datainsamling från...[läs mer]


2014-11-27

Mapillary, an app developed by Lund University senior lecturer Jan Erik Solem, crowdsources street view images. The company have now joined forces with OpenStreetMap, the world’s biggest free, editable map service


2014-11-27

Jan Erik Solem, lektor och forskare vid Matematikcentrum presenterar sitt företag Mapillary, vars grundidé bygger på användargenererade gatubilder i en kort Youtubefilm.   Filmens tal är på engelska.[läs mer]


2014-11-26

Hur kan man få fler att välja miljövänliga val i vardagen? Kanske genom så kallad nudging, knuffar som förändrar konsumtionen i en hållbar riktning. [läs mer]


2014-11-26

En ökande andel av all den mjukvara som finns i samhället utvecklas numera öppet. Enligt Björn Regnell, professor i datavetenskap vid LTH, är det en ny samhällsinfrastruktur vi ser växa fram. Nu vill han uppmärksamma alla de...[läs mer]


2014-11-26

Några som ofta – och framgångsrikt – analyserar stordata ur olika perspektiv är matematikforskarna inom bildanalysgruppen. Med hjälp av geometri, algebra och statistik upptäcker de nya mönster och samband i bilder, oavsett om det...[läs mer]


2014-11-26

Vi befinner oss i en smärre revolution, menar matematikprofessor Magnus Fontes på LTH, apropå big data-utvecklingen. Nyligen tog han därför initiativ till ”Centrum för matematisk modellering” för att samla universitetets...[läs mer]


2014-11-26

Långsynthet på grund av ökad ålder kan bero på att proteiner i ögonlinsen omvandlas från en flytande lösning till fast form, ett glasaktigt tillstånd. Det visar forskare från kemiska instiutionen vid Lunds universitet i en ny...[läs mer]


2014-11-25

Forskare från Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg, Lunds universitet tillsammans med Sveriges kommunikatörer ska undersöka privata och offentliga organisationers kommunikationsverksamhet. [läs mer]


2014-11-24

Vanja Tufvesson och Nicklas Erman har tilldelats ett hedersomnämnande för deras examensarbete "Navigating Information Overload Caused by Automated Testing" i ämnena Elektroteknik- och informationsteknik och...[läs mer]


2014-11-21

Den 5 november besökte Republiken Sydafrikas biträdande transportminister samt tjänstemän TFHS. Delegationen hade dessförinnan varit på besök hos World Maritime University i Malmö. Den korta tid som stod till förfogande i...[läs mer]


2014-11-20

Statens Fastighetsverk bjöd in arkitektstudenter från LTH och under rubriken "Ett litet hus i trä" skulle man skapa sitt trähus om 15 kvadratmeter.[läs mer]


2014-11-19

Henrik Svarrer Larsen var en av Keynote-talarna inför en fullsatt aula på ISNA-MSE: s XII världskonferens ”Everyday Multisensory Environments, Wellness Technology and Snoezelen”, HAMK University of Applied Sciences, Visamäki,...[läs mer]


2014-11-19

Ny paketautomat och 3D-printade förpackningar när förpackningslogistik 20-årsjubilerar.Kom till IKDC, Sölvegatan 26 i Lund, den 20 november kl 12-17 för att vara med! Anmäl deltagande till...[läs mer]


2014-11-19

Ny paketautomat och 3D-printade förpackningar när förpackningslogistik 20-årsjubilerar.Kom till IKDC, Sölvegatan 26 i Lund, den 20 november kl 12-17 för att vara med! Anmäl deltagande till...[läs mer]


2014-11-19

De första proven inför trafikflygarprogrammet med start våren 2015 genomfördes i Lund den 3 och 5 november. Totalt 177 personer genomförde testerna och 60 av dem har nu kallats till ytterligare tester och intervjuer i början av...[läs mer]


2014-11-18

Vi har glädjen att meddela att Lisa Carlson och Anna Håkansson har tilldelats LTHs Jubileumsstipendium 2014.  Motivering:Anna Håkansson och Lisa Carlson tilldelas LTH:s jubileumsstipendium för sitt examensarbete Optimized...[läs mer]


2014-11-18

I förra veckan bjöd MAPCI in till seminarier som bland annat behandlade ämnen från EU Marie Curie projektet Mesh-WISE samt en kväll där IVA south bjöd in till samtal runt det mobila molnet.   Biagio Passaro...[läs mer]