lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ulrika överlevde tack vare krav på "second opinion"

2018-01-25

två personer intervjuas i TV

Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik vid Designvetenskaper, LTH och Sara Riggare, doktorand på KI, pratar i TV4 Nyhetsmorgon om vården ur ett patientperspektiv.

Ulrika Sandén, doktorand i Innovationsteknik på Designvetenskaper, LTH berättar att hon inte skulle ha levt idag om hon inte varit aktiv i sin egen vård när hon fick en allvarlig hjärntumör. 

Nu arbetar hon med att ta tillvara på de kunskaper och kompetenser man har som patient. 

– Vi har en utbildning i patientperspektiv och egenförmåga där vi försöker öka samverkan, den vänder sig till cancerpatienter, anhöriga och vårdpersonal, berättar Ulrika.

Se inslaget: Ulrika överlevde tack vare krav på "second opinion" i Nyhetsmorgon, TV4 Play, publicerat 2018-01-25

Mer information: Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se 
Om kursen Patientperspektiv och egenförmåga