lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sveriges Radio - Avloppsvatten kan göra slut på vattenbristen

2018-10-09

Avloppsvatten kan göra slut på vattenbristen

SR sänder ett kort reportage om hur man kan använda "begagnat vatten" för att säkra samhällets vattenförsörjning. Uttalar sig för professor i teknisk vattenresurslära på LTH, Kenneth M. Persson, som förklarar att avloppsvatten inte nödvändigtvis behöver ses som något obehagligt utan istället kan användas som en resurs. 

Lyssna och läs mer här.