lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stacey Ristinmaa Sörensen går in som prorektor

2017-06-19

Lunds universitets styrelse har idag fattat beslut om att Stacey Ristinmaa Sörensen blir prorektor vid Lunds universitet fram till årsskiftet 2017 eller längst fram tills ny prorektor är på plats.

Stacey Ristinmaa Sörensen är professor i fysik och är vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur sedan 2015. Hon ersätter prorektor Eva Wiberg som tillträder tjänsten som rektor för Göteborgs universitet 1 juli.

Läs mer om processen för rekrytering av ny prorektor