lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nominering till Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2019/2020 DEADLINE INTERNT LTH 28 MAJ!

2018-02-27

Lunds Universitet är inbjudna av Konung Carl XVI Gustaf att lämna två förslag till kandidat för gästprofessuren i miljövetenskap (environmental science).

 

Gästprofessuren är avsedd för att knyta en framstående utländsk forskare som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap. Gästprofessuren bör medföra ett unikt tillskott av kompetens till LU och innehavaren ska ha förmågan att väsentligen bidra till utvecklingen av verksamheten som bedrivs där.

 

Miljövetenskap (environmental science) ges en vid tolkning och kan innebära forskning inom teknik-natur- och samhällsvetenskap och humaniora. Innehavare av gästprofessuren ska kombinera hög vetenskaplig kompetens med ett gränsöverskridande sätt att arbeta. Gästprofessuren kan utnyttjas för såväl forskning som för forskarutbildning och grundutbildning. I förslagen bör redovisas den profil som förslaget till innehavarens verksamhet ska få. Gästprofessuren omfattar ett helt läsår, 9 månader.

 

Stiftelsen beviljar ett engångsanslag om högst 1.2 miljoner kronor som bidrag till kostnader för gästprofessorns lön, boende och resor samt ev. familjens resor. Övriga kostnader som förvaltningskostnader betalas av värden, dvs. nominerande institution står för de kostnader som inte täcks av stiftelsen. Läs mer information: inbjudan till monineringarmall samfinanseringsintryg, LU-Intern hantering av nomineringar

 

Hantering av dessa nomineringar ska ske enligt följande:

 

1 juni – Fakulteten mailar förslag på de som nomineras till Forskningsservice brita.larsson@fs.lu.se med kopia till sara.naurin@fs.lu.se. Förslaget till nominering ska innehålla namn på den nominerade, kort CV (max 3 A4sidor plus 10 utvalda publikationer för internt bruk), samt ett brev med motivation till varför denna person ska nomineras (200-300 ord, brevet kommer att användas som underlag för rektors nomineringsbrev) samt presentation av den nominerade, relevant forskning för det planerade projektet vid LU, planerade aktiviteter och de förväntade fördelarna för värdinstitutionen/miljön (max 3 A4 sidor), samt av prefekt signerat samfinansieringsintyg (mall bifogas). Alla dokument skrivs på engelska. Se ”nomination procedures” i bifogad information.

 

11 juni - Förslagen till nomineringar behandlas av Forskningsnämnden. Forskningsservice ger återkoppling på nämndens beslut till de som nominerats.

 

4 september. kl 9.00. De som nominerats ska skicka slutlig version av de dokument som efterfrågas av stiftelsen (i det format som stiftelsen vill ha) till brita.larsson@fs.lu.se med kopia till sara.naurin@fs.lu.se.

 

12 september – Forskningsservice sänder in handlingarna till stiftelsen.

 

Kontakta person: brita.larsson@fs.lu.se