lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

New Generation-priset to Johanna Sörensen

2018-02-27

Johanna Sörensen, doktorand vid teknisk vattenresurslära på LTH, har tilldelats New Generation-priset från Föreningen Vatten!

Johanna Sörensen, doktorand vid teknisk vattenresurslära på LTH, har tilldelats New Generation-priset från Föreningen Vatten. Priset delas ut till en yngre person som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet. Sörensens forskning fokuserar på översvämning av städer och hur infrastrukturen för dagvatten kan förbättras i framtiden med hållbara, decentraliserade lösningar.

 Pris ska delas ut på Föreningen Vatten årsmöte 2018