lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemister prisas av Svenska Kemistsamfundet

2017-06-13

Svenska Kemistsamfundet ger Björn Roospriset 2017 till Gunnar Karlström, professor emeritus i teoretisk kemi och 2017 års Inga Fischer-Hjalmarpriset går till Fei Xie, f.d. doktorand vid Kemiska institutionen.

Gunnar Karlström får Björn Roospriset för sina bidrag inom områdena intermolekylära växelverkningar och fasjämvikter. Tidigt förespråkade Gunnar Karlström vikten av polariserbara kraftfält för att beskriva molekylära egenskaper i lösning, vilket idag är en standard inom beräkningskemi under namnet quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) eller polarisable embedding (PE).

Av stor teknisk betydelse för denna typ av beräkningar återfinns en metod baserad på Karlströms arbeten för att definiera lokala molekylära egenskaper. Denna metod går under namnet LoProp och per idag finns denna metod implementerad i någon form i de flesta kvantkemiska programpaket vilket inneburit ett stort steg i noggrannhet jämfört med dielektriska kontinuummodeller.

Björn Roospriset delas ut vart tredje år till en mottagare som ska ha uppvisat excellens inom utveckling och/eller tillämpning av metoder som faller inom Sektionen för teoretisk kemis verksamhetsområden.

Fei Xie, f.d. doktorand vid avdelningen för teoretisk kemi vid Kemiska institutionen tilldelas 2017 års Inga Fischer-Hjalmarpris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi framlagd under 2016.

Inga Fischer-Hjalmarpris delas ut till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars. Priset delas ut för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi under året.

Mer information om priserna finns på Svenska Kemistsamfundets hemsida.