lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemister prisas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

2017-12-20

Ulf Nilsson Foto: Mats Nygren.

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund ger Engeströmska medaljen till Ulf Nilsson, professor vid Centrum för analys och syntes och Gyllenbergs pris 2017 går till f.d. doktoranden Svante Hedström.

Engeströmska medaljen delas ut var tredje år till en person för arbete i tillämpad naturvetenskap rörande Skånes lantbruk och dess binäringar eller industri. Medaljen delades ut första gången 1917 och 2017 tilldelas Ulf Nilsson Engeströmska medaljen.

Svante Hedström, f.d. doktorand vid avdelningen för teoretisk kemi tilldelas Fabian Gyllenbergs pris 2017. Fabian Gyllenbergs pris delas ut vart tredje år till en ung kemistuderande, som med framgång arbetat vid Kemiska institutionen i Lund och därvid främjat vetenskaplig undervisning eller forskning inom detta område. Svante Hedström tilldelas priset för sin avhandling “Computational Predictions of Conjugated Polymer Properties for Photovoltaic Applications”. Priset uppgår till 90.000 kr.