lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kemiforskare får dela på drygt 4 miljoner från Crafoordska stiftelsen

2017-06-15

Crafoordska stiftelsen har anslagit drygt 4 miljoner till forskare vid Kemiska institutionen.

De forskare som tilldelas anslag från Crafoordska stiftelsen vid Kemiska institutionen är:

 • Viveka Alfredsson, Avdelningen för fysikalisk kemi,
  300 000 kronor
 • Magnus Carlquist, Avdelningen för teknisk mikrobiologi,
  300 000 kronor
 • Lieselotte Cloetens, Tillämpad biokemi, 300 000 kronor 
 • Patrik Jannasch, Centrum för analys och syntes,
  300 000 kronor
 • Ebbe Nordlander, Avdelningen för kemisk fysik, 250 000 kronor 
 • Peter Spegel, Centrum för analys och syntes, 300 000 kronor
 • Daniel Strand, Centrum för analys och syntes, 300 000 kronor
 • Joakim Stenhammar, Avdelningen för fysikalisk kemi, 1 200 000 kronor
 • Pär Söderhjelm, Avdelningen för biofysikalisk kemi, 300 000 kronor
 • Jens Uhlig, Avdelningen för kemisk fysik, 200 000 kronor
 • Valera Veryazov, Avdelningen för teoretisk kemi, 300 000 kronor
 • Kenneth Wärnmark, Centrum för analys och syntes, 300 000 kronor  

Totalt har stiftelsen fått in 556 ansökningar om forskningsbidrag. Stiftelsen beviljade 182 ansökningar. Av 59,9 miljoner gick 50 miljoner till Lunds universitet. En detaljerad lista över anslagen finns på stiftelsens hemsida www.crafoord.se