lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan till Dricksvatten Seminarium

2017-10-06

Skåneländska Gastronomiska Akademins och Lunds universitets seminarium om dricksvatten, Palaestra,Lundagård, 2017-10-18

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Lunds universitet och Skåneländska gastronomiska akademin uppmärksammar detta centrala livsmedel med ett seminarium där dricksvattnets många olika aspekter kommer att belysas, från beredning av råvatten  till värdet för vår hälsa av gott dricksvatten.

Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan är nödvändig för att kunna beställa rätt mängd vatten och
annan mat till deltagarna.

 PROGRAM

 ANMÄLAN till Teknisk vattenresurslära, Carina Littrén. Carina.littren@tvrl.lth.se eller tele 046-222 90 43 senast 16 oktober 2017