lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fredrik Schultheiss inbjuden föredragshållare vid KIMAB

2017-10-13

Stillastående materialet framför skäreggen

Som avslutning av Vinnova projektet MACHINOPT anordnade Swerea KIMAB nyligen ett seminarium om skärbarhet. Seminariet syftade till att lyfta vikten av hur materialets metallurgi,legeringssammansättning och varmbearbetning påverkar tillverkningsprocessens produktkvalitet, tillverkningskostnader, verktygsslitage m.m. Cirka 30 delegater medverkade vid seminariet, jämt fördelade från akademi, institut och industri. Utöver projektdeltagarna medverkade även flera inbjudna talare, däribland Dr.Fredrik Schultheiss. Fredrik presenterade sitt arbete inom skärbarhet i duktila och deformationshårdnande material. Duktila och deformationshårdnande material som exempelvis duplext rostfritt stål karakteriseras vanligtvis som material med låg skärbarhet. En bidragande faktor till detta är inflytandet av den så kallade minsta teoretiska spåntjockleken h1 min som gör att en del av arbetsmaterialet inte skärs bort utan istället deformeras och bl.a. smetas ut mot den skurna ytan. Deformationen av detta oskurna material under skärprocessen kommer ha ett starkt inflytande på erhållna ytegenskaper och därmed påverka både efterföljande tillverkningssteg såväl som erhållen produktkvalitet. Läs mer i Nyhetsbrevet