lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förpackningens betydelse för konsumenten och miljön

2017-06-13

Annika Olsson, professor i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH

Hur påverkar förpackningen konsumenten och vad har den för konsekvenser för vår miljö? Annika Olsson, professor i förpackningslogistik ger svar och berättar även om vilka trender vi kan se framöver.

– Syftet med en förpackning är att den ska skydda en vara – från produktion till konsumtion. Vad gäller design är det viktigt vad förpackningen får för betydelse för olika aktörer i försörjningskedjan, säger Annika Olsson, professor i förpackningslogistik, Lunds universitet.

Att ta fram en förpackning som passar alla kan vara en balansgång och stor utmaning menar Annika. Ett sådant exempel finns i läkemedelsbranschen där en förpackning för ett läkemedel i regel bör vara svår att öppna för barn men lätt för äldre. 

– När man designar en förpackning har självklart färg, form och funktion stor betydelse men viktigast är att utgå från konsumentens och produktens krav i första hand. Det finns många olika metoder att använda för att förstå konsumenters behov. 

Det finns i dag moderna och mer miljövänliga förpackningar. Oavsett materialval är det viktigaste att skydda innehållet eftersom det oftast är mer kostsamt att framställa i alla led. Energiåtgång vid produktion, transport och logistik påverkar miljön mer än många tror.

När det gäller miljöpåverkan från fordon är det konsumentens transport från butik till hemmet vid inhandling som påverkar miljön mest. Att åka bil ut på landsbygden för att köpa en burk närproducerad ekologisk marmelad är mindre bra ur miljöhänsyn även om det kanske känns bra och rätt att göra, menar Annika.

– Detta är en av utmaningarna vi har, de flesta konsumenterna vill göra rätt men vet ofta inte hur. Vi lever i ett komplext samhälle med en känslig miljö och det är ofta jag själv frågar mig om jag agerat rätt.

Läs hela artikeln: Förpackningens betydelse för konsumenten och miljön
Text: Andreas Ellhar
Publicerad i Analys Samälle