lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Flera anslag till fysikforskare från Crafoord

2017-06-15

Crafoordska stiftelsen har nyligen anslagit 50 miljoner kronor till forskare vid Lunds universitet varav 3 miljoner går till forskare vid Fysiska institutionen. En detaljerad lista över anslagen finns på stiftelsens hemsida www.crafoord.se