lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

FAIR växer fram

2018-02-26

FAIR, Facility for Antiproton and Ion Research, är ett av världens största forskningsinfrastrukturprojekt och byggs i närheten av Darmstadt, Tyskland. FAIR:s övergripande mål är att bygga "the Universe in the Laboratory", som förklaras i ett nylanserat youtube-klipp. Fysiker i Lund är mest intresserade och involverade i NUSTAR-kollaborationen, som berör atomkärnornas inre struktur, kärnreaktioner, och hur tunga grundämnena uppstår i våldsamma kollisioner i universum.

Läs mer om FAIR och se YouTube-video: http://www.fair-center.eu/

Läs mer om NUSTAR i Lund: http://www.nuclear.lu.se/forskning/grundlaeggande-kaernfysik/nustar/