lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Cyclic Food Chain Project — Industridesignskolan ställer ut

2018-06-21

Fabian Svensson Lundmarks designkoncept "Äta här"

Hur kan vi leva hållbart baserat på lokala cykliska resursflöden? Masterstudenter från Industridesignskolan vid Lunds universitet ställer ut designkoncept kopplade till mat och livsmedel i en lokal kontext. 

På bilden syns Fabian Svensson Lundmarks koncept Äta här som utforskar möjligheterna att servera falafel utan att använda omslagspapper, folie eller plastpåsar. 

Utställningen öppnar den 15 juni och pågår fram till den 19 augusti på Form/Design Center i Malmö.

Läs mer på Industridesignskolans hemsida: Cyclic Food Chain Project 2018