lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Charlotta Turner får Arrhenius-plaketten

2017-08-31

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi, tilldelas Arrhenius-plaketten av Svenska Kemistsamfundet. Arrhenius-plaketten tilldelas den person som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område.

Charlotta Turner prisas för framstående forskning inom grön kemi och för energiska insatser med att främja kemin i samhället samt för att hon är en utmärkt förebild.

Om Arrhenius-plaketten
Arrhenius-plaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till nytta för Svenska Kemisamfundet.

Om Svenska Kemistsamfundet
Svenska Kemistsamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.