lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Blockkedjan hjälper oss att följa i godsets spår

2017-07-12

Henrik Sternberg, docent i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH. Foto: Robert Olsson

Var kommer dina varor ifrån? Vem tillverkade dem? Var tillverkningen miljömässigt och socialt hållbar? Den här typen av frågor får ständigt mer uppmärksamhet och uppmärksamheten riktas mot företagen bakom.

En varas pris är inte den enda faktorn kunderna väljer utifrån och många människor idag är beredda att betala mer för produkter som har producerats i enlighet med regler och direktiv för kvalitet, säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Många aktörer utvecklar nu logistiklösningar som bygger på blockkedjeteknik. Tekniken kan användas för att ge information både om varornas ursprung och om själva godstransporterna, menar Henrik Sternberg, docent vid Förpackningslogistik vid LTH, Lunds universitet.

Forskning visar att konsumenter bryr sig, men att de har svårt att veta om hållbarheten som till exempel en handlare informerar om, är reell (telling) eller bara påsmetad (selling). Många företag och projekt verkar nu peka på att blockkedjetekniken, tekniken bakom Bitcoins, är en möjliggörare av tillförlitliga och transparenta leverantörskedjor. Blockkedjetekniken bygger på decentraliserad kryptografi, som är oerhört komplext i sig självt.

IBM storsatsar på blockkedjetekniken och har över 650 anställda inom området. Bland annat så har företaget lanserat plattformen Watson IoT, som gör det möjligt att koppla ihop objekt på IoT (Internet of Things) med privata blockkedjor för att kunna lagra data under en varas livstid. Data kan inkludera position, ankomsttider och containerstatus (temperatur, fuktighet och andra uppgifter) under transporten. I mars 2017, visade IBM och Maersk tillsammans upp en implementation där Maersk spårar avokadofrukter, blommor samt maskindelar till sina lastfartyg.

Läs mer om blockkedjetekniken och dess användning i transportkedjan:

Blockkedjan hjälper oss att följa i godsets spår (pdf)
Text: Henrik Sternberg
Publicerad i Transportnytt, nr 4 2017