lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Expertlista trafikteknik

Expertlista Trafik och väg, Institutionen för Teknik och samhälle, LTH, Sep 2012

Trafiksäkerhet, ITS och informationssystem i fordon Andras Varhelyi, Professor i Trafikteknik, 046-222 48 24, Andras.Varhelyi@tft.lth.se

Trafiksäkerhet, olycksanalys och trafikmodellering, Thomas Jonsson, Lektor, 046-222 91 39, Thomas.Jonsson@tft.lth.se

Cykelplanering och cyklandes och gåendes trafiksäkerhet: Åse Svensson, Docent, 046-222 91 42, Ase.Svensson@tft.lth.se

Mobility Management och Sustainable Urban Mobility Plans: Tom Rye, Professor i Trafikplanering 046-222 91 94, Tom.Rye@tft.lth.se

Socialt hållbara transporter och cykelplanering, Till Koglin, Doktorand, 046-222 91 35, Till.Koglin@tft.lth.se

Resvanor och strategier för ökat gående, David Lindelöw, Doktorand, 046-222 91 40, David.Lindelow@tft.lth.se

Hållbar trafikplanering och samhällsekonomiska utvärderingar: Lena Hiselius, Lektor, 046-222 97 48, Lena.Hiselius@tft.lth.se

Äldre och funktionshindrade i trafiken: Agneta Ståhl, Professor i Kollektivtrafik, 046-222 91 32, 046-222 18 94, 070-788 32 56, Agneta.Stahl@tft.lth.se

Kollektivtrafik och trafikplanering för äldre och funktionshindrade, Anders Wretstrand, Lektor, 046-222 04 82, 0766-327865, Anders.Wretstrand@tft.lth.se

Barn och kollektivtrafik, Stina Johansson, Adjunkt, 046-222 04 05, stina.johansson@tft.lth.se