lu.se

NRCF_2

“Lunds Tekniska Högskola” eller “Lunds universitet”, beroende på om det är LTH eller LU

Denna sida på svenska This page in English

Tillgänglighetsanpassning

Webbtillgänglighetsdirektivet

I enlighet med det nya webbtillgänglighetsdirektivet (klicka här för att komma till EUs direktiv och här för att komma till regerings genomförande av direktivet) bygger NRCF en ny hemsida. Denna hemsida kommer byggas under hösten 2020 och våren 2021. Syftet med hemsidan är att uppdatera den enligt de nya direktiven samt moderinsera funktionaliteten.

Nationellt Resurscentrum för Fysik vid Lunds Universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur denna hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Inte alla tekniska funktioner används på ett tillgängligt sätt. Bland annat är bildkaruseller inte tillgängliga för användare med uppläsande hjälpmedel, personer med kognitiva problem eller för personer med koncentrationssvårigheter.
 • Problem med tangentbordanvändning:
  • navigationen följer inte alltid en logisk ordning
  • knapparna i bildspel kan inte nås
  • fokus visas inte alltid visuellt tydligt
  • vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm
  • det saknas en genväg förbi menyer till huvudinnehållet
 • Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.
 • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken är inte alltid all text tillgänglig.
 • Kontraster (för visuell fokusmarkering och punkten/förgrunds- och bakgrundsfärger) är otillräckliga vid vissa tillfällen.
 • Länkgrupper och informationsområden är inte alltid grupperade.
 • Skärmläsaranvändare kan uppleva problem med sidor som innehåller fler än ett språk. En del av innehållet blir då uppläst på fel språk.
 • Viss information som automatiskt hämtas från externa webbplatser är otillgänglig.
 • Vissa tabeller och formulär är otillgängliga för bland annat skärmläsaranvändare.
 • Vissa bilder saknar alt-text.
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte framgår vart länken leder.
 • Vissa menyer kan vara svåranvända.
 • Användare med uppläsande hjälpmedel kan uppleva problem med sökfunktionen.

 

Här följer en lista över innehållsmässiga brister som inte omfattas av listan ovan men som kan vara aktuella för dig att lägga till om dessa inte är åtgärdade.

Om du har dokument på din webbplats som är inte tillgänglighetsanpassat än:

 • Vissa dokument som omfattas av lagen är inte (helt) tillgängliga.

Om du har lagt ut/ska lägga ut video utan textning efter 23 september 2020:

 • Vissa filmer är inte textade. 

Om du har blandat sidor med svenska och engelska:

 • På vissa sidor blandas innehåll på svenska och engelska.

Om du inte än har hunnit kolla om rubrikerna används på rätt sätt:

 • Vissa rubriker och rubrikstrukturer är otillgängliga.

Om du inte än har hunnit kolla om listorna (punkt listorna) används på rätt sätt:

 • Vissa listor är inte korrekt kodade och/eller används inte på rätt sätt.

Om du har bilder på din webbplats som innehåller text:

 • Viss text presenteras som bild.

Om du inte än har hunnit kolla kontrasterna i bilder osv:

 • Kontrasterna i vissa illustrationer, diagram, bilder, ikoner och filmer är otillräckliga.

Om du inte än har hunnit kolla om din sidtitel är unik och relevant:

 • Vissa sidor saknar unika och relevanta sidtitlar.

Om du använder ramar på din webbplats (till exempel iframe) som är inte tillgängliga:

 • Några ramar saknar title-attributet som gör det svårt för främst skärmläsaranvändare att avgöra om det är viktigt att gå in i en ram för att ta del av innehållet.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast den 31-12-2020. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under vår 2021, när den här webbplatsen har gått över till hemsidoverktyget DRUPAL.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av NRCFs hemsida. Vi har också låtit utomstående experter granska några av Lund tekniska högskolas webbplatser.

Senaste bedömningen gjordes den 14-09-2020 i form av en intern testning

Övrigt

Webbplatsen publicerades den {EJ PUBLICERAD}.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14-09-2020.

Sidansvarig: