lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

TLTH:s ansvar

  • Informera Teknologsektionens ordförande
  • Flaggning på halv stång vid Kårhuset efter besked om dödsfall och i samband med begravning (om tillstånd finns)
  • Blommor/kondoleans från TLTH
  • Ändring i TLTH:s medlemsregister vid behov