lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

TLTH:s ansvar

  • Informera Teknologsektionens ordförande
  • Arrangera flaggning.
    Flaggning på halv stång vid Kårhuset när vi fått besked om dödsfall. På begravningsdagen sker flaggning på halvstång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. Ingen flaggning sker vid minnesstund.
  • Blommor/kondoleans från TLTH
  • Ändring i TLTH:s medlemsregister vid behov
  • Arrangera minnesstund om önskemål från kamrater finns.