lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Studievägledarens ansvar

Programstudenter och LTH-studenter på utbyte

 • Informera programmets programplanerare samt övriga studievägledare
 • Informera programmets inspektor
 • Vid dödsfall:
  • Informera Ladok-avdelningen att ändra i Ladok-registret. Skriftligt till Leopold Schmidt.
  • Informera systemadministratör att ta bort StiL-kontot (Per Hallgren) **
  • Informera datoransvarig inom Datordriftgruppen på LTH (DDG) att ta bort LTH-konto. **
  • Kontakta Kommunikation och Samverkan vid LTH för att ta bort eventuellt känsligt material på LTH:s sidor. 
  • Kontakta Externa Relationer (ER) för borttagning av känsligt material på LU:s sidor.
  • I förekommande fall ta bort VB-fack.

** Material lagrat på avliden students konto sparas på lämplig media för att senare erbjudas dödsboet såvida kontoinnehavaren inte har uttryckt annat önskemål. Detta materialet ger studievägledaren till samordnaren som i sin tur erbjuder det till dödsboet.

 

För Campus Helsingborg gäller ovanstående punkter SAMT:

 • Kontakta vaktmästeriet och arrangera flaggning.