lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Studentprästernas ansvar

  • Omfattning av stöd bestäms vid behov
  • Stöd till berörda vid dödsfall/olycka
  • Stöd till anhöriga
  • Vid behov behjälplig med kontakt med andra religiösa organisationer förutom Svenska Kyrkan