lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rutiner vid olycka och dödsfall - programstudenter i Lund och LTH-studenter på utbyte

Samordnarens ansvar (punkt 1-13)

SAMORDNARE (kurator)

Kurator Ulla Bergman
Tel. arbete: 046-222 37 14, mobil: 0727-18 88 66

Kurator Emma Hammarlund
Tel arbete: 046-222 72 47, mobil: 0727-38 44 88

Ersättare om kuratorn ej går att nå:

Avdelningschef studentservice Elisabet Gersbro Bülow
Tel: arbete 046-222 7853, mobil 0704-672294

Internationell koordinator Lykke Jacobson (internationella studenter)
Tel arbete: 046-222 72 01, mobil hem: 0706-56 42 47

 

1.Ta emot meddelandet och kontrollera att uppgifterna är riktigt.
 Se Checklista
2.Bedöm om universitetets beredskapsperson ska kontaktas.
Tel. 046-222 07 00
3.Informera övriga personer vid dödsfall:

Studievägledare/internationell koordinator på berört program

Kontaktuppgifter finns på www.student.lth.se (välj program i drop-down-menyn)

Studievägledarens ansvar

Internationell koordinators ansvar

Programledare/programföreståndare

Kontaktuppgifter finns på www.student.lth.se (välj program i drop-down-menyn)

Programledarens ansvar

Programföreståndarens ansvar (masterprogram)

LTH:s tf informationschef Johanne Elde
Tel:  046 - 222 3719
Mobil:  0703-32 45 98

LTH:s rektor Viktor Öwall
Tel. 046-222 94 69

Kårordförande: ko@tlth.se
mobil 070-418 79 21

TLTH:s ansvar

Studentprästerna
Jan Kjellström
Tel: 046-35 87 37 eller mobil 0704 - 222 997 (nås dygnet runt på detta nummer)

Lisa Vinsander
Tel. arbete: 046-35 87 35

Studentprästernas ansvar

Studenthälsan
annika.stadmark@stu.lu.se
caroline.ivarsson@stu.lu.se
studhals@stu.lu.se

4.Etablera kontakt med/krishanteringshjälp för eventuellt berörda kurskamrater. Om möjligt vara minst två personer som träffar studenterna tillsammans.
5.

Ev. kontakter med anhöriga

6.Arrangera flaggning. Se TLTH:s ansvar.
Flaggan på halv stång när vi fått besked om dödsfall. På begravningsdagen sker flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. Ingen flaggning sker vid minnesstund.
7.Se till att ett ljus brinner i Informationsdisken på Studiecentrum när det flaggas på halv stång.
Informationsdisken, Tel 046-222 72 00
8.

Se till att flaggning annonseras på LTH:s hemsida på svenska och engelska.

9.Gäller det en LTH-student på utbyte i utlandet, kontakta svenska ambasaden www.ud.se 

 

* Material lagrat på avliden students konto sparas på lämplig media för att senare erbjudas dödsboet, såvida kontoinnehavaren inte har uttryckt annat önskemål. Samordnaren erbjuder dödsboet detta material.