lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Programledarens ansvar

Programstudenter och LTH-studenter på utbyte

  • Informera berörda lärare som också bör vara med när studenter informeras
  • Informera berörda studenter tillsammans med kurator
  • Ombesörja krans till begravning och/eller minneshögtid (vid dödsfall)
  • Delta i minnesstund/begravning (vid dödsfall)