lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Programföreståndarens ansvar

Gäller endast masterstudenter

  • Informera berörda lärare som också bör vara med när studenter informeras
  • Informera berörda studenter tillsammans med kurator och ev. berörd lärare
  • Finnas till hands för anhöriga om så önskas
  • Ombesörja krans/blommor till begravning och/eller minneshögtid