lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rutiner vid olycka och dödsfall - LTH-studenter vid Campus Helsingborg

Samordnarens ansvar (punkt 1-10)

SAMORDNARE (kurator)

Kurator Ulla Bergman
Tel. arbete: 046-222 37 14, hem: 046- 24 85 30

Kurator Emma Hammarlund
Tel arbete: 046-222 72 47, mobil: 0727-38 44 88

Ersättare om kuratorn ej går att nå:

Bodil Ryderheim
Tel: 0705-22 31 42

Veronica Gummesson personalchef, LTH
Tel: 046 - 222 93 76
Mobil: 076 - 133 33 63

Christina Grossmann (internationella studenter)
Tel. arbete: 046-222 34 57, mobil arbete: 0708-90 99 17

Lykke Jacobson (internationella studenter)
Tel arbete: 046-222 72 01, mobil hem: 0706-56 42 47

 

1.Ta emot meddelandet. Se Checklista
2.Kontrollera att uppgifterna är riktiga. Se Checklista
3.Informera övriga personer vid dödsfall:

Studievägledare/internationell koordinator på berört program

Kontaktuppgifter finns på www.student.lth.se (välj program i drop-down-menyn)

Studievägledarens ansvar

Internationell koordinators ansvar

Programledare/programföreståndare på berört program

Kontaktuppgifter finns på www.student.lth.se (välj program i drop-down-menyn)

Programledarens ansvar

Programföreståndarens ansvar (masterprogram)

LTH:s informationschef Ulrika Forsgren Högman 
Tel: 046 - 222 05 83
Mobil: 072-220 66 04

LTH:s rektor Viktor Öwall
Tel. 046-222 94 69

Rektor för Campus Helsingborg Annika Olsson
Mobil: 070-522 45 69

TLTH studiesocialt ansvarige sa@tlth.se
mobil 070-418 79 25
Ersättare: Kårordförande: ko@tlth.se
mobil 070-418 79 21

TLTH:s ansvar

Studentpräst
Jessica G Nordqvist
Mobil: 070-372 61 06

Ersättare
Jan Kjellström

Tel: 046-35 87 37 eller mobil 0704-22 29 97 (nås dygnet runt på detta nummer)

Studentprästernas ansvar

Studenthälsan
Carina Yourstone
Tel: 046-222 43 77 eller 046-222 43 97

Ersättare
annika.stadmark@stu.lu.se
caroline.ivarsson@stu.lu.se
studhals@stu.lu.se

Kontaktperson för utlandsstuderande (vid behov)
Christina Grossmann
Tel: 046-222 34 57
LADOK-ansvarig (vid behov av ändring i LADOK-register)
Skriftligt till Leopold Schmidt
Utvecklingsenheten på Campus Helsingborg
4.Etablera kontakt med/krishanteringshjälp för eventuellt berörda kurskamrater. Om möjligt vara minst två personer som träffar studenterna tillsammans.
5.

Ev. kontakter med anhöriga

6.Sammankalla till planeringsmöte vid dödsfall. Se Planeringsmöte
7.Arrangera flaggning (om tillstånd från anhöriga finns). Se Studievägledarens ansvar.
Flaggan på halv stång när vi fått besked om dödsfall. På begravningsdagen sker flaggning på halv stång. Flaggan hissas en timme efter begravningens början. Ingen flaggning sker vid minnesstund.
8.Se till att ett ljus brinner i receptionen när det flaggas på halv stång.
Receptionen Campus Helsingborg, Tel 042-35 65 20
9.

Se till att flaggning annonseras på LTH:s hemsida på svenska och engelska (om tillstånd från anhöriga finns).
Webbredaktionen samt Yens Wahlgren
Tel. 046-222 70 19 respektive 046-222 31 49

10.I förekommande fall informera anhöriga om personskadeförsäkring för studenter.