lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Internationell koordinators ansvar

  • Informera programföreståndare och programplanerare (endast master’s studenter)
  • Informera kursansvarig (endast utbytesstudenter)
  • Kontakt med studiekamrater. Vid behov finns kurator att tillgå.
  • Kontakt med sändande universitet (utbytesstudenter/Erasmus Mundus studenter)
  • Informera om ev. försäkring för studenten
  • Finnas till hands för internationella anhöriga om så önskas
  • Vid dödsfall: 

            - Informera Ladok-avdelningen att ändra i Ladok-registret (Skriftligt till Leopold Schmidt)

            - Informera systemadministratör att ta bort StiL-kontot (Per Hallgren) **

            - Informera datoransvarig inom Datordriftgruppen på LTH (DDG) att ta bort LTH-konto. **

            - Kontakta Kommunikation och Samverkan vid LTH för att ta bort eventuellt känsligt material på LTH:s sidor 

            - Kontakta Externa Relationer (ER) för borttagning av känsligt material på LU:s sidor 

   

  • Informera Ladok-avdelningen att ändra i Ladok-registret. Skriftligt till Leopold Schmidt.
  • Ta bort känsligt material på LTH:s hemsidor och eventuella programhemsidor.
  • Kontakta Externa Relationer för borttagning av känsligt material på LU:s hemsidor. Maria Lindblad eller Megan Grindlay.
  • I förekommande fall ta bort VB-fack.

  ** Material lagrat på avliden students konto sparas på lämplig media för att senare erbjudas dödsboet såvida kontoinnehavaren inte har uttryckt annat önskemål.