lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Definitioner av studentkategorier

Programstudenter
Programantagning registrerad i Ladok

Internationella studenter
Utbytesstudenter vid LTH och studenter på LTH:s två-åriga internationella master’s program i Lund

LTH-studenter på utbyte
Utbyte registrerat i Ladok, Minor Fields Studies (MFS)

Inresande Erasmuspraktikanter är institutionernas eget ansvar