lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rutiner vid olycka och dödsfall - studenter vid LTH

Kontakta alltid samordnare vid meddelande/rykte om olycka eller dödsfall gällande LTH-studenter i Lund/Helsingborg eller LTH-studenter på utbytesstudier.

Använd telefon; e-post är endast för icke-akut kommunikation.

 

Tankar runt krishantering vid olycka eller dödsfall

Lunds universitets övergripande Riktlinjer Kris & Katastrofhantering

 

Uppdatering av krishanteringsplanen
Vid behov av uppdatering kontakta
Bodil Ryderheim
Tel: 0705-22 31 42

 

SAMORDNARE (kurator)

Kurator Ulla Bergman
Tel. arbete: 046-222 37 14, hem: 046- 24 85 30

Kurator Emma Hammarlund
Tel arbete: 046-222 72 47, mobil: 0727-38 44 88

Ersättare om kuratorn ej går att nå:

Elisabet Gersbro Bülow, avd chef studentservice
Tel: arbete 046-222 7853, mobil 0704-672294

Bodil Ryderheim
Tel: 0705-22 31 42

Christina Grossmann (internationella studenter)
Tel. arbete: 046-222 34 57, mobil arbete: 0708-90 99 17

Lykke Jacobson (internationella studenter)
Tel arbete: 046-222 72 01, mobil hem: 0706-56 42 47

 

Rutiner för

Programstudenter (Lund) och LTH-studenter på utbyte

Studenter i Helsingborg

Internationella studenter

Definitioner av studentkategorier