lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rutiner vid olycka och dödsfall - studenter vid LTH

Kontakta alltid samordnare vid meddelande/rykte om olycka eller dödsfall gällande LTH-studenter i Lund/Helsingborg eller LTH-studenter på utbytesstudier.

Använd telefon; e-post är endast för icke-akut kommunikation.

 

Tankar runt krishantering vid olycka eller dödsfall

Lunds universitets övergripande Riktlinjer Kris & Katastrofhantering

 

Uppdatering av krishanteringsplanen
Vid behov av uppdatering kontakta
Elisabet Gersbro-Bülow
Mobil: 0722-37 95 00

SAMORDNARE (kurator)

Kurator Ulla Bergman
Tel. arbete: 046-222 37 14, mobil: 0727-18 88 66

Kurator Emma Hammarlund
Tel arbete: 046-222 72 47, mobil: 0727-38 44 88

Ersättare om kuratorn ej går att nå:

Elisabet Gersbro Bülow, avd chef studentservice
Tel: arbete 046-222 7853, mobil 0704-672294

Carolina Rytterkull (internationella studenter)
Tel arbete: 046-222 33 41, mobil 0703-590727

Lykke Jacobson (internationella studenter)
Tel arbete: 046-222 72 01

 

Rutiner för

Programstudenter (Lund) och LTH-studenter på utbyte

Studenter i Helsingborg

Internationella studenter

Definitioner av studentkategorier