lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Samordnarens ansvar

Studievägledarens ansvar:
a. Informera programmets programledare, programplanerare samt övriga studievägledare
c. Informera programmets inspektor
d. Informera datoransvarig (inom Datordriftgruppen) i berört hus ang. LTH-kontot *
e. Informera systemadministratör ang. StiL-kontot: Per Hallgren 046-2227143 *
f. Ev. ta bort VB-fack

* Material lagrat på avliden students konto sparas på diskett eller CD för att senare erbjudas dödsboet, såvida kontoinnehavaren inte har uttryckt annat önskemål.

Programledarens ansvar:
a. Informera berörda lärare som också bör vara med när studenter informeras
b. Informera berörda studenter tillsammans med kurator
c. Ombesörja krans till begravning och/eller minneshögtid (vid dödsfall)
d. Delta i minnesstund/begravning (vid dödsfall)

Studiesocialt ansvarigs ansvar:
a. Informera berörd teknologsektions ordförande
b. Flaggning (vid dödsfall):
    Flaggning på halv stång när vi har fått besked om dödsfallet 
    Begravningsdagen: flaggning på halv stång
    Flaggan hissas en timme efter begravningens början
c. Blommor/kondoleans från TLTH (vid dödsfall)
d. Ändring i TLTH:s medlemsregister (vid dödsfall)