lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Att behandla på planeringsmöte

Se till att alla på mötet har tillräcklig information.

-   Hur informera närmast berörda studenter?
    T ex information i samband med föreläsning (med paus omedelbart efteråt) eller anslag
    Saklig information om vad som har hänt
    Viktigt att studenterna pratar med varandra och stödjer varandra.
    Möjligheter finns att få professionell hjälp.
    Dela ut skriftlig information med telefonnummer till LTH:s studiekurator, Studenthälsan, .  
    Studentprästerna (kuratorns ansvar att skriva och kopiera)           
    Informera om ev. minnesstund.

-   Kontakt med anhöriga
     Finns pojkvän/flickvän på LTH?
     Samråd med anhöriga om vilken information som ska gå ut.

-   Ev. minnesstund (vid dödsfall)
    Tid
    Plats
    Genomförande/fördelning av ansvar
    Hur informera om minnesstunden?
    Vem kontrollerar att brandövning inte sker under minnesstunden?

-   Flaggning  (vid dödsfall) (Se punkt 2, TLTH:s ansvar) 

-   Begravning/kondoleans
     Medverkande/representation från LTH och TLTH.
     Blommor/krans (Bekostas av resp. program).
     Om begravning redan varit: någon form av kondoleans.

-    Ev. behov av krisbearbetning/debriefing. Ev. insatser från Studenthälsan och/el.  
      Studentprästerna

-     Behov av allmän information
      T ex information på hemsida med anledning av flaggning på halv stång.
OBS! Viktigt att de närmast berörda har informerats innan allmän information går ut.