lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Rutiner vid dödsfall - anställda vid LTH

Vad gör institutionen?

- Informerar om dödsfallet
Prefekt eller motsvarande meddelar personalsamordnare på personalavdelningen LTH om dödsfallet. Se checklista till höger.

Prefekt eller motsvarande ser också till att institutionens övriga personal blir informerad.

Om lärare avlider är det viktigt att berörda studenter informeras. Avdelningschef för Programservice,
Peter Gustafsson, mobil 072-234 62 26 meddelas som i sin tur meddelar berörd programplanerare och programledare. Programledaren ansvarar för att berörda studenter blir informerade.

- Ombesörjer blomsterarrangemang till begravningen
Vi rekommenderar att banden är i LTHs färger (rött och vitt) samt har följande text; på det ena bandet "En sista hälsning" och på det andra "Lunds Tekniska Högskola LTH"

- Deltar i begravningen
Prefekten ser till att institutionen representeras vid begravningen. I regel förutsätts att LTH deltar om inte de anhöriga vill annat. 

Krishantering

Även vid behov av krishantering för personal kontaktas LTHs personalavdelning som samordnar krisgrupp där psykolog och företagshälsovård finns representerade.

Kontaktuppgifter LTHs personalavdelning

Vad gör personalavdelningen vid LTH?

1. Tar emot informationen från institutionen och kontrollerar att uppgifterna är riktiga. Se checklista till höger.

2. Gör en bedömning om säkerhetsavdelningen på LU behöver kontaktas.

3. Ser till att anställningsförhållandet vid LTH upphör och samverkar med sektion Personal för utbetalning av lön, eventuell änkepension, grupplivförsäkring och efterlevandepension.
Pensionshandläggare vid sektion Personal ansvarar för att snarast meddela sekreteraren till rektor LU, som ombesörjer flaggning på halv stång på universitetshuset på begravningsdagen samt att blomsterrrangemang med band med den avlidnes namn och texten Lunds universitet skickas till kyrkan.

4. Meddelar webbansvarig vid LTH som snarast informerar på LTHs hemsida vem som har avlidit. Om den avlidne är i chefsposition inom LTH meddelas även LTHs ledningsgrupp och samtliga prefekter per e-post.

5. Meddelar pedellen på TLTH, som ser till att det vid beskedet om dödsfallet flaggas på halv stång vid Kårhuset, samt även på begravningsdagen.
Pedellen på TLTH
Tel arbete: 046-540 89 29


Om pensionerade, tidigare anställda vid LTH, avlider beslutar respektive institution själva om eventuellt deltagande vid begravningen samt ansvarar för att eventuellt skicka blommor.