lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Om något händer

Kontakta LU:s säkerhetschef

Här hittar du viktiga telefonnummer samt information om hur du rapporterar händelser som till exempel hot och våld, borttappad nyckel, förlorat passerkort, tillbud eller arbetsskada.

Krishantering - dödsfall och olyckor

Rutiner och anvisningar vid dödsfall eller olyckor hos medarbetare och studenter vid LTH.

Få information i krissituationer

Säkerhetschefen rekommenderar att alla anställda ser till att deras jobbmobil och/eller privata mobilnummer finns registrerat i LUCAT för att snabbt få information i krissituationer. Dina privata uppgifter syns inte på webben när andra söker efter dina kontaktuppgifter.

 

 

Vid nödfall

I nödsituation ring: 112

LU:s larmtelefon: 20 700