lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Sammanträdesrum

Husen, mötesrum samt utrustning

Antal platser

E-huset, Snack, projektor

8

Kårhuset, Fakultetsklubben, projektor

20

Kårhuset, Hollywood, projektor

40

Kårhuset, Pratsalen, projektor

15

Kårhuset, Smörlyckan, projektor

15

Navet, Boklunden (*)

75

Navet, Tarmen

12

Navet, Ventilen

8

Studiecentrum, Grottan

6

Studiecentrum, Oasen

10

Studiecentrum, Saltholm, projektor

16

 

 

Mötesrummen bokas i TimeEdit, förutom fakultetsklubben som bokas genom Beatrice Nordlöf.

Boka i TimeEdit

Övrig extra utrustning i lokalerna som nämns ovan, kontakta Service och teknik, LTH.

* I Boklunden finns i nuläget inga möbler att tillgå. Besked kring när denna kan börja användas som möteslokal, lämnas av service och teknik, LTH.

För salarna på IKDC, kontakta Servicegruppen direkt. Där får du hjälp med att boka både lokal samt eventuell tänkbar utrustning såsom bärbar projektor om sådan behövs.