lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Tips vid videokonferens

Videokonferensföreläsningar är en extrem föreläsningsform. Den närkontakt som uppstår i en föreläsningssal mellan föreläsare och åhörare är i det närmaste obefintlig i en videokonferens.

Vid en ’normal’ föreläsning märker föreläsaren ganska snabbt hur åhörarna reagerar på framställningen och kan göra nödvändiga justeringar. Den möjligheten är kraftigt reducerad i en videokonferens. Detta innebär att om man måste förbereda sig mycket väl inför en normal föreläsning så måste man förbereda sig tio gånger noggrannare inför en videokonferensföreläsning.

En viktig erfarenhet är att åhörarna upplever tal och bild som separerade i en videokonferens. Om man visar en bild (OH eller PC) så försvinner föreläsaren för åhörarna. Föreläsaren kan därför bli aktiv igen för åhörarna endast genom att tala. Och tala enbart om bilden som visas, annars uppstår förvirring bland åhörarna.

  • Förbered föreläsningen som inför en radioföreläsning, dvs utan bilder. Beskriv allt i detalj, artikulera väl, bilder som visas skall förklaras utförligt.
  • Hellre 2-4 ’förenklade’ och instruktiva bilder än 1 komplicerad. Med hjälp av t ex PowerPoint kan man använda animerade bilder, dvs att en från början förenklad bild efterhand byggs upp till en mer komplicerad bild.
  • Visa föreläsaren så mycket som möjligt i bild. Låt inte avklarade bilder ’hänga kvar’.
  • Föreläsaren skall använda ’mygga’, dvs separat mikrofon, medan alla andra mikrofoner är bortkopplade. I annat fall kan ljud från annat håll störa föreläsningen.
  • Tekniken MÅSTE fungera. Lita inte på att PowerPoint presentationen fungerat på din dator. Provkör den ’live’ innan föreläsningen. Lär dig grundligt hur man snabbt växlar olika framställningsformer, OH, PC, föreläsare och publik. Kontrollera att ljudet inte ger rundgång.
  • Sök närkontakt vid eventuell frågestund. Visa föreläsaren i närbild. Upprepa frågan innan du besvarar den. Om det är möjligt så använd frågeställarens namn