lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Denna sida på svenska This page in English

Sociala medier

Lunds Tekniska Högskola använder olika sociala mediekanaler som en del av sin webbnärvaro.

LTHs sida på Facebook

LTHs Yotubekanal

LTH på Instagram

LTH på LinkedIn

LTH på twitter

LTH Now

Riktlinjer för sociala medier

På LTHs sociala mediekanaler ska det tydligt framgå vem avsändaren är och att verksamheten är en del av LTH. Privat användande av sociala medier på sådant sätt att LTH kan framstå som avsändare ska undvikas. Om det finns risk för missuppfattning ska det därför tydliggöras om det är frågan om privat användning eller användning i tjänsten.

Nya sociala mediekanaler ska anmälas till listan ’Lunds universitet i sociala medier’ som finns på LU:s wiki guide för sociala medier.

Policy och riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet där LTH står som avsändare

Lunds universitets guide för sociala medier

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

 

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter