lu.se

LTH:s Medarbetarwebb

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Webb

Avdelningen för kommunikation och samverkan utvecklar och underhåller LTH:s gemensamma sidor. Vi ser till att struktur och navigering fungerar för olika besökare. Vi utvecklar även vissa webbapplikationer och arbetar med LTH:s publiceringsverktyg, Typo 3. Tillsammans med ansvariga inom respektive område ser vi till att innehållet är uppdaterat och riktigt.

Vi har ett samordningsansvar för LTHs webbplatser. En viktig del i detta uppdrag är att stödja verksamheten i deras arbete att utveckla sina webbplatser, starta konton, att hålla utbildningar och hjälpa till med att skapa användarvänliga hemsidor.

Policy och riktlinjer

All kommunikation och allt innehåll på webbplatser och sociala medier där LTH är avsändare ska följa gällande lagar och förordningar samt universitetets och fakultetens interna regelverk. Publicering av material som är kränkande, stötande eller på annat sätt kan skada verksamheten vid, eller anseendet för LTH får inte ske.

Policy och riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet där LTH står som avsändare

Sociala medier

Sociala medier är kommunikations- och informationskällor i det dagliga arbetet, precis som LTHs webbplats (lth.se).

När vi här pratar om sociala medier menar vi till exempel:

  • Egna webbplatser med användargenererat innehåll, till exempel webbsidor med kommentarsfunktion.
  • Externa webbplatser eller internetbaserade tjänster som Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube och Instagram.
  • Bloggar – antingen på den egna webbplatsen eller externt.
  • Wikier där användarna hjälps åt att skapa innehållet.

 LTH i sociala medier

Sidansvarig:

Kontakt

Yens Wahlgren
Webbredaktör
Tel: 046-222 31 49

Tomas Havner
Webmaster
Tel: 046 - 222 70 19

Sara Hängsel
Digital kommunikatör
Tel: 076 - 117 98 30