lunduniversity.lu.se

LTH Staff

Lund university, FACULTY OF ENGINEERING, LTH

Språkpolicy och språkresurser

Språkpolicy 

Lunds universitets språkpolicy gäller också för LTH.

Rätt terminologi

En hörnsten i språkpolicyn är att korrekta engelska begrepp används vid extern kommunikation om den svenska högskolan.

Översättningsservice

LU har en intern avdelning som kan hjälpa till med översättnings- och språkgranskningsärenden.

Page Manager: